V České Kamenici začíná působit „Turistické a environmentální středisko“

Od středy 26. července začíná sloužit veřejnosti v České Kamenici Turistické a environmentální středisko. Stalo se tak měsíc poté, co stavební společnost VCES dokončila rekonstrukci památkového objektu na náměstí Míru. Centrum bude sloužit nejen České Kamenici a okolí, ale také sousedním regionům a Národnímu parku České Švýcarsko.
Historická budova čp. 122 patří k nejstarším objektům Městské památkové zóny České Kamenice. První písemná zmínka o této budově pochází z roku 1775 a informuje o kupní transakci domu s pivovarským právem. V průběhu celé rekonstrukce, která trvala necelých devět měsíců, dohlíželi na průběh stavebních prací památkáři.
V rekonstruované historické budově, která nabízí ve dvou nadzemních podlažích plochu 270 m2, najdou své místo nejen „Rozvojové centrum“ pro celé Českokamenicko, ale také pracoviště Chráněné krajinné oblasti (CHKO). V České Kamenici se stýkají hned tři CHKO - Labské pískovce, Lužické hory a České středohoří, jejichž pracovníci se budou v turistickém centru střídat. Kromě toho se zde budou konat různá školení, přednášky, semináře a výstavy se vztahem k životnímu prostředí. V neposlední řadě bude objekt využíván ke spolkové činnosti (zahrádkáři, chovatelé, včelaři a další).
Rekonstrukce domu čp. 122 na náměstí Míru si vyžádala celkové náklady ve výši téměř 6 milionů Kč, přičemž částkou 4,047 mil. Kč přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj a zbytek uhradilo město Česká Kamenice z vlastních zdrojů. Stavební práce podle projektu Architektonické kanceláře Děčín realizoval VCES a.s., odštěpný závod PREMING.