Studio Beseda prochází rekonstrukcí

Rekonstrukce druhé scény Klicperova divadla, kterou obyvatelé Hradce Králové znají pod názvem Studio Beseda, byla zahájena. Společnost VCES, která zvítězila ve výběrovém řízení, převzala 21. prosince 2005 objekty v Mýtské ulici a současně se začátkem roku 2006 zahájila stavební práce.
Lednové mrazivé počasí začátek stavebních prací neovlivnilo. V prvních dnech letošního roku proběhlo vyklízení objektu. V současné době již probíhají bourací práce uvnitř objektu a pracovníci Muzea východních Čech provádějí nezbytný archeologický průzkum. Ten by měl být ukončen během dvou měsíců.
Město Hradec Králové, které je investorem akce, zaplatí za rekonstrukci dvou objektů, které jsou součástí městské památkové rezervace a jsou v havarijním stavu, 72,3 milionu korun. Součástí oprav je kromě obnovy stropů a vnitřního vybavení kompletní výměna střechy na obou domech a úprava přilehlé městské terasy pro bezbariérovou únikovou cestu z divadla. Dojde také k vybudování prostor pro krátkodobé ubytování umělců.
Stísněné prostory Mýtské ulice a okolí stavby budou komplikovat stavbařům práci. Manipulaci s materiálem bude zajišťovat jeřáb, který bude umístěn v prostoru komunikace, což si vyžádá dopravní omezení v Mýtské ulici a změny v dopravě v historickém centru města. Příjezd automobilů na Malé a Velké náměstí zůstane po dobu stavby umožněn Mýtskou ulicí, která se však změnila na jednosměrnou. Pro odjezd z historického centra tak řidiči budou muset využít cestu přes Velké náměstí ulicí V Kopečku. Pro imobilní občany a maminky s kočárky je v Mýtské ulici vytvořen speciální koridor, kterým jim umožní bezpečný přístup na Malé náměstí. Přestože má firma VCES povolen zábor komunikace a návazná dopravní omezení až do ukončení stavby v dubnu 2007, chce společnost VCES tato omezení co nejvíce zkrátit.