Nový Renault Kangoo pro zdravotně postižené

Malá slavnost proběhla v úterý 21. února v Praze 6. Za účasti místostarostky Prahy 6 Ing. Jaroslavy Trnkové CSc.
zástupci zdejšího centra pro zdravotně postižené převzali nový automobil Renault Kangoo. Tato organizace poskytuje sociální služby nejrůznějšího druhu zdravotně postiženým nejen na městské části Praha 6, ale i v přilehlých městských částech Prahy.

Na pořízení nového automobilu se finančně podílela také společnost VCES a.s.