Ve Velké Bystřici vyroste nová tělocvična

Žáci a učitelé Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici se dočkají moderní tělocvičny. Její stavba byla slavnostně zahájena v úterý 21. března 2006.

Výstavba moderního sportoviště navazuje na již realizované stavební úpravy Masarykovy základní školy, které proběhly v loňském roce. Vybudováním nové tělocvičny škola vyřeší problémy s nevyhovujícími prostory pro výuku tělesné výchovy a město získá důstojné prostory nejen pro místní ligový házenkářský oddíl a rozvoj mládežnické základny házené, ale i pro další organizace a spolky Velké Bystřice. Vybudování tělocvičny o rozměrech 27 x 50 metrů, sociálního zázemí a parkoviště pro návštěvníky si vyžádá celkovou investici ve výši 26,034 milionu Kč. Částkou 14,7 milionu korun se na realizaci projektu podílí státní rozpočet, Město Velká Bystřice z vlastních zdrojů uhradí 6,334 mil. Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč poskytne sousední obec Mrsklesy.
Realizací stavby byla na základě výběrového řízení pověřena společnost VCES a.s., odštěpný závod OLOMOUC. Projektovou dokumentaci připravila Projekční kancelář Ing. Schneider. První sportovci by měli novou tělocvičnu poprvé využít ještě do konce letošního roku.
Kapacita Masarykovy základní školy je 500 žáků, v současné době ji navštěvuje cca 450 dětí. Vedle žáků z Velké Bystřice škola slouží i dětem ze spádových obcí (Přáslavice, Mrsklesy, Kovákov, Svésedlice, Bystrovany, Bukovany a Mariánské údolí).

Fotogalerie