Město Beroun převzalo padesát zrekonstruovaných malometrážních bytů

Padesát nových malometrážních bytů pro osoby s vymezenými příjmy vzniklo přestavbou bývalé vojenské ubytovny v areálu tzv. nových kasáren v Berouně. První nájemníci se sem nastěhují do konce měsíce dubna. Hlavní podmínky pro přidělení nájemního bytu určuje ve svých metodických pokynech Státní fond pro rozvoj bydlení ČR, který na výstavbu bytů poskytl městu účelovou dotaci ve výši 26,1 mil. korun. Investiční akci dodavatelsky zajišťovala stavební firma VCES a. s.
Rekonstruovaný bytový dům v kasárnách je částečně podsklepený, má přízemí, první a druhé patro a podkroví. Všechny byty převážně o velikosti 1+k.k. a 2+k.k. jsou vybaveny minimálním hygienickým zázemím a úložnými prostory, k některým bytům patří sklepní nebo půdní skladovací kóje. Město je bude přidělovat na dobu určitou, smlouvu však bude možné s ohledem na konkrétní situaci dále prodloužit za předpokladu, že si nájemníci budou řádně plnit své povinnosti.
Bytová komise jako poradní orgán Rady města Beroun vybírala uchazeče ve spolupráci s bytovým úsekem městského úřadu, který eviduje 380 žadatelů o byt. Společně zpracovali dílčí seznam uchazečů, kteří by připadali v úvahu pro přidělení bytu v nově zrekonstruovaném domě. Nejprve bytová komise vyřadila žadatele, kteří měli nějaký dluh vůči městu. Při výběru rovněž upřednostňovala rodiny s dětmi. Žádný z nových nájemníků nesmí také vlastnit ani být spoluvlastníkem nemovitosti, tzn. bytu, domu či pozemku ani nesmí nemovitost užívat právem věcného břemene. Další podmínkou je, že čistý příjem jednotlivce nesmí přesáhnout 0,8 násobek průměrného měsíčního příjmu vyhlášeného ve sledovaném období Českým statistickým úřadem, v případě rodiny se pak součet příjmů všech jejích členů musí vejít do 1,5 násobku statisticky daného průměru. Byty také musí zůstat v majetku města.
Rada města zatím přidělila třicet bytů, další nájemníci vzejdou z druhého kola výběrového řízení, v němž bytová komise obeslala 118 žadatelů o byt. Ti musí do 21. dubna doložit požadované doklady včetně výše příjmu. O přidělení zbývajících dvaceti bytů rozhodne rada města na svém jednání 25. dubna.