Čistírna odpadních vod Litovel - Rekonstrukce a nová stoková síť

Specifikace projektu:

NázevČistírna odpadních vod Litovel - Rekonstrukce a nová stoková síť
KrajOlomoucký kraj
LokalitaLitovel
ProjektantVIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
InvestorMěsto Litovel
Zahájení výstavbylistopad 2001
Dokončení stavbylistopad 2005
Objem výstavby100 a více mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

V rámci stavby byla rekonstruována a intezifikována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod a bylo vybudováno 16 186 m kanalizačních stok, 8 čerpacích stanic odpadních vod. Stavební úpravy se týkaly vstupní čerpací stanice, dmychárny, usazovací nádrže, aktivačních a dosazovacích nádrží. Nově bylo vybudováno kalové hospodářství se dvěmi uskladoovacími nádržemi o objemu 2x1800 m3, dešťová zdrž sloužící k zachycení přívalových dešťů a lisovna kalu. Bylo provedeno nové trubní propojení mezi jednotlivými objekty a nádržemi, technologické vybavení bylo inovováno. Kapacita čistírny se zvýšila z 25 000 ekv. obyvatel na 40 000 ekv. obyvatel. Vybudovaná kanalizační síť slouží cca 5 000 obyvatel města a je napojena na stávající čistírnu odpadních vod. Dále byly provedeny finální úpravy komunikací dotčených budováním stokové sítě.