Mnichovo Hradiště - kanalizace

Specifikace projektu:

NázevMnichovo Hradiště - kanalizace
KrajStředočeský kraj
LokalitaMnichovo Hradiště
ProjektantJan ČÍŽEK - VODOHOSPODÁřSKÁ KANCELÁř
Investorměsto Mnichovo Hradiště
Zahájení výstavbyleden 2001
Dokončení stavbybřezen 2003
Objem výstavby20 - 100 mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyostatní

Popis:

Koncepčně se jedná o jednotnou gravitační kanalizační síť. První částí stavby je páteřní kanalizační stoka „E" profilu DN 1200 v délce 549,5 m. Druhá část je tvořena čerpací stanicí, příslušným zdvojeným výtlačným potrubím v délce 2x157 m se zaústěním do gravitační stoky a vyústěním odlehčovaných dešťových vod. Třetí část stavby tvoří gravitační stoka v DN 600 a DN 300 v celkové délce 813 m. Pro kanalizační potrubí byly použity betonové trouby a pro výtlačné potrubí trouby z PE. Dále bylo provedeno prodloužení hlavního kanalizačního sběrače „E" do obytné zástavby a vybudování navazujících uličních stok a přípojek v celé městské čtvrti. Hlavní kanalizační sběrač byl proveden v postupně se snižujících profilech DN 1000 až do DN 300. Celková délka realizovaného hlavního sběrače a stok činí 3195,7 m, celková délka 196 kusů přípojek činí 2470 m.

Seznam všech referencí

Stavby stejného typu: