Bouygues Construction zaujímá stálou pozici v České republice a získává společnost VCES

Bouygues Bâtiment International, pobočka společnosti Bouygues Construction, právě získala majoritní podíl ve společnost VCES, která je významným subjektem na českém stavebnickém trhu.

Společnost VCES založená v roce 1991 má 1 100 zaměstnanců a své činnosti rozvíjí především v Čechách a na Moravě. V roce 2005 vykázala společnost obrat 130 milionů EUR, a to především v oblasti výstavby (residenční výstavba, školy, nemocnice, atd.) a čističek vody (čističky odpadních vod). Dvě třetiny obratu tvoří klienti z veřejného sektoru.

Společnost Bouygues Construction chce VCES převzít ve dvou krocích, aby tak dodržela přání obou stran založit strategické partnerství a zajistit co nejvyšší kontinuitu s přispěním stávajícího vedení. Nedávno byly podepsány příslušné smlouvy týkající se nabytí majoritního podílu ve společnosti. Nyní se čeká na jejich schválení správními orgány. Zbývající část společnost bude možné získat po 3-letém přechodném období. Účelem této dohody je spojit zkušenosti společnosti Bouygues Batiment International v oblasti financování, navrhování, výstavby a provozu velkých projektů s důkladnou znalostí českého trhu na straně VCES.

Díky této akvizici získává Bouygues Construction dlouhodobou pozici v jedné z nejrychleji rostoucích zemích EU (4,8%-ní růst v roce 2005), která nabízí vynikající vyhlídky ve stavebnictví. Kromě velkých projektů, které jsou obvyklou mezinárodní aktivitou této velké společnosti, Bouygues Construction mění v Evropě svoji strategii a spoléhá se více místní subjekty, které jsou plně integrovány v ekonomické struktuře dané země.

V roce 2005 vykázala společnost Bouygues Construction ve středoevropských zemích obrat ve výši téměř 200 milionů EUR, což představuje 8% jejích celkových mezinárodních tržeb. Pobočky společnosti nedávno předaly dokončený automobilový montážní závod PSA na Slovesu, sportovní arénu v Budapešti a četné kancelářské budovy v mnoha dalších zemích. Zároveň se chystá na dokončení závěrečné fáze výstavby dálnice M5 v Maďarsku.


Fotogalerie