Golfový areál oživí sídliště Pod Nemocnicí

Rakovnické sídliště Pod Nemocnicí se od posledního červnového dne může chlubit svou novou tváří. Stavební společnost VCES zde dokončila projekt regenerace panelového sídliště. Celou stavbu takřka 17 milionů korun financovalo město Rakovník z vlastních finančních zdrojů, přestože v roce 2005 i 2006 opakovaně žádalo o poskytnutí dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu „Regenerace panelových sídlišť".
Celý projekt regenerace panelového sídliště Pod nemocnicí v Rakovníku, který zpracoval ateliér A1 s r.o., znovu vytvořil téměř čtyř hektarový městský parter na západním okraji města Rakovník. Realizovaná stavba vytváří prostor pro rekreačně sportovní aktivity obyvatel, jak z přilehlých bytových domů, tak i ze vzdálenějších městských částí. Nově vybudovaná lávka propojila prostory vnitrobloků bytových domů s cyklostezkou ve směru Rakovník - Jesenice vedoucí podél pravého břehu Rakovnického potoka a doplňuje přístup k nově budovaným zařízením pro obyvatele ze vzdálenějších částí města.
V části I. je vybudována klidová zóna s altánkem a hřištěm pro nejmenší děti, doplněná o městský mobiliář a zeleň. V části II. se nachází nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a hřiště pro větší děti. V této části byla vybudována i nová lávka přes rakovnický potok. V části III., na ploše bývalého škvárového hřiště pro pozemní hokej, je nově vybudován minigolfový areál s betonovými a eternitovými drahami. Tento areál by měl být v roce 2007 hostitelem MČR v minigolfu. Tento areál splňuje veškeré podmínky pro uspořádání turnajů jako je Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, které se můžou v brzké době v Rakovníku jistě také konat.
Minigolfový areál má na základě provozovatelské smlouvy od města pronajatý Golfclub 85 Rakovník. Na základě této smlouvy se Golfclub 85 Rakovník zavázal provozovat tento areál jak pro veřejnost, především z řad obyvatelstva města, tak i pro svoji sportovní činnost a služby související s provozem areálu. Ostatní dva vnitrobloky jsou veřejně přístupné pro všechny obyvatele města.
Město Rakovník v letošním roce ještě dokončí přístavbu Kulturního centra, kde je generálním dodavatelem taktéž společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING. V letošním roce bude zahájena oprava fasády II. ZŠ Rakovník, objekt Staré pošty"; v rámci komunikací budou opraveny plochy v Malinovského ulici v okolí domů č.p. 1589 a 1590. Dále je připravována rekonstrukce ulic Bořivojova a Vojanova a rekonstrukce stoky "A" na Husově náměstí. V roce 2007 se počítá s výstavbou nové školní jídelny I. ZŠ Rakovník, regenerací památkové zóny městského parteru ulic Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny. Město hodlá upravit plochy v Trávnické ulici po provedené demolici domů, které budou sloužit jako plochy pro parkování.